ประโยคเด็ด
Zig Ziglar
I believe that being successful means having a balance of success stories across the many areas of your life. You can't truly be considered successful in your business life if your home life is in shambles.
ผมคิดว่าความสำเร็จหมายถึงการรักษาสมดุลความสำเร็จทุกด้านของชีวิต คุณไม่อาจประสบความสำเร็จในธุรกิจได้อย่างแท้จริง ถ้าชีวิตที่บ้านยุ่งเหยิง
 
Zig Ziglar
Failure is a detour, not a dead-end street.
ความล้มเหลวคือทางอ้อม ไม่ใช่ทางตัน
 
Zig Ziglar
Expect the best. Prepare for the worst. Capitalize on what comes.
คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด เตรียมตัวรับสิ่งที่แย่ที่สุด ให้ความสำคัญกับทุกสิ่งที่ประสบ
 
Zig Ziglar
Every obnoxious act is a cry for help.
การกระทำที่น่ารังเกียจคือการร้องขอความช่วยเหลือ
 
Zig Ziglar
A goal properly set is halfway reached.
การตั้งเป้าหมายที่ดี เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
 
Zig Ziglar
The greatest mistake we make is living in constant fear that we will make one.
ความผิดอันใหญ่หลวงที่เราทำ ก็คือการที่เราใช้ชีวิตอยู่แต่ในความกลัวว่าที่ทำความผิดพลาด
 
John C. Maxwell
The greatest day in your life and mine is when we take total responsibility for our attitudes. That's the day we truly grow up.
วันที่ดีที่สุดในชีวิต คือวันที่เรารับผิดชอบต่อทัศนคติของเราเองทั้งหมด เพราะนั่นคือวันที่เราเติบโตอย่างแท้จริง
 
Tony Robbins
The path to success is to take massive, determined action.
เส้นทางสู่ความสำเร็จต้องการการกระทำที่ทุ่มเทและตั้งใจ
 
Tony Robbins
The only limit to your impact is your imagination and commitment.
ข้อจำกัดของคุณมีเพียงจินตนาการและคำมั่นสัญญาต่อตนอง
 
Tony Robbins
Surmounting difficulty is the crucible that forms character.
ความยากลำบากคือเบ้าหลอมที่สร้างลักษณะเฉพาะตน
 
Tony Robbins
Successful people ask better questions, and as a result, they get better answers.
คนที่ประสบความสำเร็จถามคำถามที่ดี ดังนั้นเขาจึงได้คำตอบที่ดี
 
Tony Robbins
Stay committed to your decisions, but stay flexible in your approach.
จงมั่นคงในการตัดสินใจของคุณ แต่ยืดหยุ่นในการกระทำ
 
Tony Robbins
Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible.
การตั้งเป้าหมายคือก้าวแรกของการทำสิ่งที่มองไม่ให้ให้เห็นได้
 
Tony Robbins
People are not lazy. They simply have impotent goals - that is, goals that do not inspire them.
ไม่ใช่ว่าคนเราขี้เกียจ แต่คนเรามักมีเป้าหมายที่ขาดพลังและไม่สร้างแรงบันดาลใจ
 
Tony Robbins
It's not the events of our lives that shape us, but our beliefs as to what those events mean.
สิ่งที่สร้างเรา ไม่ใช่ตัวเหตุการณ์นั้นเอง แต่คือความเชื่อของเราเองว่าเหตุการณ์นั้นมีความหมายอย่างไรต่อเรา
 
Tony Robbins
It not knowing what to do, it's doing what you know.
ทำในสิ่งที่รู้ ไม่ใช่แค่รู้ว่าจะทำอะไร
 
Tony Robbins
In life you need either inspiration or desperation.
ในชีวิตคุณต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าไม่ใช่แรงบันดาลใจก็ความสิ้นหวัง
 
Tony Robbins
If you do what you've always done, you'll get what you've always gotten.
ถ้าเธอทำอย่างที่เคยทำ เธอก็จะได้รับอย่างเดิมที่เคยได้
 
Tony Robbins
Beliefs have the power to create and the power to destroy. Human beings have the awesome ability to take any experience of their lives and create a meaning that disempowers them or one that can literally save their lives.
ความเชื่อมีทั้งพลังในการสร้างและพลังแห่งการทำลาย มนุษย์มีความสามารถอันน่าทึ่งในการนำประสบการณ์ในชีวิตมาสร้างความหมายที่ทำลายพลังในตัวเองและผู้ที่ช่วยชีวิตเขา
 
Tony Robbins
A real decision is measured by the fact that you've taken a new action. If there's no action, you haven't truly decided.
การตัดสินใจที่แท้จริงวัดกันตรงที่ได้กระทำสิ่งใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีการกระทำ นั่นไม่ใช่การตัดสินใจ
 
Mark Twain
I am an old man and have known a great many troubles, but most of them never happened.
ผมเป็นคนแก่ที่รู้เรื่องสารพัดปัญหา แต่ว่าส่วนใหญ่มันไม่เคยเกิดขึ้นหรอก
 
Mark Twain
Humor is mankind's greatest blessing.
อารมณ์ขันคือพรอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติ
 
Mark Twain
Grief can take care if itself, but to get the full value of a joy you must have somebody to divide it with.
ความเศร้ามันดูแลตัวเองได้ แต่ถ้าอยากจะเป็นสุขอย่างเต็มที่ คุณควรหาใครสักคนมาแบ่งมันไป
 
Mark Twain
Good breeding consists in concealing how much we think of ourselves and how little we think of the other person.
การอบรมเลี้ยงดูอันดี คือการสอนวิธีซ่อนความจริงที่ว่า เราคิดถึงแต่ตัวเองมากและคิดถึงคนอื่นน้อยเพียงใด
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 169 - 192 จาก 338
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact