ประโยคเด็ด
A.Schopenhauer
Wealth is like sea water:The more you drink the more thirsty you get.
ความร่ำรวยเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหาย มากขึ้นเท่านั้น
 
Thomas Fuller
He who knows little often repeats it.
ใครที่รู้อะไรเพียงนิดหน่อยก็มักจะคุยโวถึงมัน
 
Colton
Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make them.
คนที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้แค่เตรียมพร้อมเพื่อรับโอกาส เขาสร้างมันขึ้นมาตะหาก
 
H.Hesse
Nobody has Wisdom if he does not know the Dark.
ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน
 
Ferris Bueller, "Ferris Bueller's Day Off"
Life moves pretty fast...if you don't stop to look around once in a while, you might miss it.
ชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่หยุดและมองไปรอบๆบ้าง คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป
 
Ben Franklin
Well done is better than well said.
การลงมือทำดีกว่าคำพูดที่สวยหรู
 
Madame Chiang Kai-Shek
We write our own destiny. We become what we do.
ตัวเราเองที่กำหนดพรหมลิขิตและเราจะเป็นในสิ่งที่เราได้กระทำ
 
Francis Bacon
A wise man will make more opportunities than he finds.
คนที่ฉลาดคือคนที่สร้างโอกาสมากกว่าที่เขาหาได้
 
Eleanor Roosevelt
It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself.
ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการ ทำ
 
Anonymous
If you don't stand for something, you'll fall for anything.
ถ้าคุณไม่อดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณก็จะล้มหลวในทุกๆสิ่ง
 
Tommy Lasorda
The difference between the impossible and the possible lies in a man's determination.
เส้นบางๆที่คั่นระหว่างความเป็นไปได้และความเป็นไปไม่ได้คือการ ตัดสินใจของเรา
 
George Eliot
Our deeds determine us, as much as we determine our deeds
การกระทำตัดสินเราเท่าๆกับที่เราตัดสินใจกระทำ
 
George Colman
Praise the bridge that carried you over.
จงขอบคุณสะพานที่ให้คุณเดินข้ามมา
 
Soren Kierkegaard
Who never made a mistake never made a discovery.
คนที่ไม่เคยกระทำผิดคือคนที่ไม่ได้ค้นหาสิ่งใด
 
Anonymous
This year's success was last year's impossibility.
ความสำเร็จของปีนี้คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในปีที่ผ่านมา
 
Anonymous
Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself.
จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถเรียนรู้ความ ผิดพลาดนั้นได้ทั้งหมดในช่วงชีวิตของเราเอง
 
Ralph waldo Emerson
Do not be too timid and squeamish about your actions. All life is an experiment.
อย่าขาด ความมั่นใจในตัวเองและตระหนกตกใจในสิ่งที่คุณทำ ทุกๆสิ่งคือประสบการณ์
 
George Eliot
It is never too late to be what you might have been.
ไม่เคยมี คำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น
 
Forrest Gump
Life is like a box of chocolates.You never know what you gonna get.
ชีวิตก็ เหมือนกล่องใส่ช๊อกโกแลตคุณไม่รู้ว่าคุณจะได้หยิบได้ช๊อกโกแลตรส ไหน
 
Epictetus (55-135 C.E.)
First say to yourself what you would be, and then do what you have to do.
ขั้น แรกบอกตัวเองว่าอยากเป็นอะไร จากนั้นก็ลงมือทำสิ่งที่ต้องทำ
 
Margaret Ramsey
When life is giving you a hard time, try to endure and live through it. You must never run away from a problem. Convince yourself that you will survive and get to the other side.
เมื่อคุณ เจอมรสุมชีวิต จงยืนหยัดและอยู่กับมันให้ได้ อย่าหนีปัญหา บอกตัวเองว่าคุณจะต้องรอดเพื่อที่ก้าวผ่านมันไป
 
Anonymous
God gives every bird it's food but he does not throw it into it's nest.
พระเจ้า มอบอาหารให้แก่นกทุกตัว แต่ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น
 
Eleanor Roosevelt
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
อนาคต เป็นของคนที่เชื่อในฝันที่งดงามของตัวเอง
 
Albert Camus
Freedom is nothing else but a chance to do better.
อิสรภาพ ไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากโอกาสที่จะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 49 - 72 จาก 338
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact