ประโยคเด็ด
Madonna
Never do things by halves.
อย่าทำอะไรครึ่งๆกลางๆ
 
Tom Hanks
Nothing is dearer to a man than a friend in need.
เพื่อนในยามยาก คือสุดที่รักที่แท้จริง
 
Leonardo Dicaprio
There are 6 requisites in every happy love. The first is Faith and the remaining 5 are Confidence
มีสิ่งจำเป็น 6 ข้อเพื่อความรักสุขสันต์ ข้อ1 คือศรัทธาในรัก อีกห้าข้อคือความมั่นใจ
 
Aristotle
When all men think alike, no man thinks very much
ถ้าทุกคนคิดเหมือนกัน คนเราคงไม่ต้องคิดมาก
 
James M. Barrie
The secret of happiness is not in doing what one likes, but in liking what one does.
ความลับของความสุขไม่ใช่การได้ทำในสิ่งที่ชอบ แต่คือการชอบในสิ่งที่ได้ทำ
 
Keanu Reeves
Learn even from an enemy.
จงเรียนรู้ แม้จากศัตรู
 
Bill Clinton
Work is it true source of human welfare
งาน คือบ่อเกิดแห่งความอยู่ดีกินดีของมนุษย์
 
Syrus
Many receive advice, only the wise profit from it.
คนมากมายได้รับคำแนะนำ สั่งสอน คนฉลาดไม่กี่คนที่ใช้มัน
 
Tiger Woods
It’s not beauty but / fine qualities , My girl , that keep husband
ความสวยไม่อาจครองใจชาย....ความดี ซิใช่
 
Winston Churchill
The price of greatness is responsibility
ส่วนราคาของความยิ่ง ใหญ่ คือความรับผิดชอบ
 
Thomas Alva Edison
Genius is one percent inspiration and ninetynin percent perspiration.
อัจฉริยะ คือ แรงบันดาลใจหนึ่งเปอร์เซ็นต์กับเหงื่อกายอีกเก้าสิบเก้า
 
Ronaldo (Brazil)
The past has passed. Don’t let setbacks change Your Future
อย่ายอมให้อดีตขีดอนาคต
 
Sharon Stone
Wasting time is robbing oneself
ทำเวลาให้สูญไปคือการ ปล้นตัวเอง
 
Elmer Leterman
Luck is what happens when preparation meets opportunity.
โชคคือสิ่งซึ่งเกิดขึ้น เมื่อการเตรียมพร้อมประสบโอกาส
 
Jim Carrey
Friendship is like wine… the older the better.
มิตรภาพเปรียบเหมือน ไวน์ ยิ่งเก่ายิ่งดี
 
Jone Norley
All things are difficult be fore they are easy.
สิ่งง่ายล้วนยากมาก่อน หน้า
 
Monica Seles
Nothing venture, nothing have.
ถ้าไม่เสี่ยง......ก็ ไม่ได้
 
Mike Tyson
Don’t play for safety. It’s the most dangerous thing in the world.
อย่าเล่นกับความปลอดภัย นั่นแหละ อันตรายที่สุด
 
Kevin Costner
He who questions nothing learns nothing
ผู้ไม่สงสัย ย่อมไม่รู้
 
Tom Cruise
Knowledge makes humble; ignorance makes proud
ความรู้สอนให้ถ่อมตน ความโง่สอนให้เย่อหยิ่ง
 
Victoria Adams (Spice Girls)
Nanny – Nanny , Foo – Foo
อย่าหลงกลคนยุแหย่
 
David Beckham
You can be the one – in – a – million. Don’t be discouraged by the odds to Succeed.
คุณสามารถเป็นหนึ่งในล้านได้ อย่าให้ความท้อถอยมาทำลายความสำเร็จ
 
Bon Jovi
There is no mistake as that of being always right
ไม่มีความผิดใดมหันต์ เท่ากับการแสร้งว่าทำถูกต้องตลอดเวลา
 
H.W.Arnold
The worst bankrupt in the world is the person who has lost his enthusiasm
การล้มละลายที่เลวร้ายที่สุดใน โลก คือการสูญสิ้นแรงใจ
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 97 - 120 จาก 338
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact