รับผ่าตัดฟรีสำหรับเด็กที่เป็นโรคหัวใจ
ผ่าตัดฟรีสำหรับเด็กที่เป็นโรคหัวใจ (โปรดส่งต่อ...) ถึงเพื่อน ๆ ทุกคน ช่วยส่งเรื่องนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจมาก ๆ เลยค่ะ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่ส่งไปค่ะ

        สวัสดีครับ/ค่ะทุก ๆ ท่าน


        ประเทศไทยกับประเทศเกาหลีมีความสัมพันธ์อันดีมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครั้งเกิดสงครามเกาหลีและประเทศไทยได้ช่วยส่งกำลังทหารมาร่วมรบ ซึ่งประชาชนเกาหลียังระลึกอยู่เสมอขณะนี้ สมาชิกมูลนิธิขนส่งความรัก ซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ในประเทศเกาหลี ได้ร่วมกันรณรงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อาจจะเสียชีวิตเนื่องด้วยโรคหัวใจ การรณรงค์ดังกล่าวทำโดยการขายหมากฝรั่งอันละ 3-7 บาท ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 เป็นต้นมา ยอดบริจาคที่ได้รับ คิดเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 60 ล้านบาท และรายได้ดังกล่าวสามารถช่วยเหลือเด็กที่เป็นโครหัวใจได้ถึง 900 คน ในปัจจุบัน มูลนิธิขนส่งความรักได้เข้ามาตั้งสาขาประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่เป็นโรคหัวใจเช่นเดียวกับการช่วยเหลือเด็กชาวเกาหลี มูลนิธิจะสนับสนุนโอกาสให้เด็กที่เป็นสมาชิกเข้ารับการรักษาที่ประเทศเกาหลีเพื่อให้มีชีวิตใหม่และมีสุขภาพดีกรุณาติดต่อมูลนิธิของเราได้ตลอดเวลา ทางมูลนิธิยินดีจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือบำบัดรักษาโรค อย่างเต็มที่เพื่อช่วยชีวิตเด็กเหล่านั้นแม้เพียง 1 คน ก็ตาม ข้อตกลงสำหรับผู้ที่จะเป็นสมาชิกมูลนิธิขนส่ง ความรัก สาขาประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

  1. อายุ : เป็นเด็กสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 0 -15 ปี
  2. รายได้ของครอบครัว : ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน
  3. ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางไปผ่าตัดที่ประเทศเกาหลี
  4. มูลนิธิขนส่งความรักประเทศเกาหลีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัดทั้งหมด
  5. มูลนิธิขนส่งความรัก สาขาประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเครื่องบินที่จะเดินทางไปประเทศเกาหลี



องค์กร : มูลนิธขนส่งความรักสาขาประเทศไทย
ที่อยู่ : 1-3 ซ.พร้อมมิตร สุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. : 02-662-401201-923-4042, 01-831-3143
ประธานสาขาประเทศไทย : อธิการโบสถ์ Lee Kyu Sik
รองประธานสาขาประเทศไทย : Dr. Kim Se Hyun
ผู้จัดการ : Choi Young Mi
เจ้าหน้าที่สำนักงาน : Kwon Eun Suk

 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact