ผ่าตัด ฟรี แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและทุพพลภาพ

ช่วยกันบอกต่อ และส่งเมล์ต่อ . . . . .
แพทย์พยาบาลไทยจากสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ ร่วมมือกันรักษา – ผ่าตัด ฟรี แก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและทุพพลภาพ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ รพ.วชิรพยาบาล-สามเสน และ รพ.ตำรวจ-ปทุมวัน

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1484  และ  02 - 244 - 3000

 


 

 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact