คาเร็ม แร็มบ์
A year from now you may wish you had started today.
หนึ่งปีผ่านไป คุณอาจจะเพิ่งคิดได้ว่าคุณน่าจะเริ่มลงมือตั้งแต่วันนี้นะ
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact