ริชาร์ด โจ
No one live last long. So create one great thing that will live longer than your life time
ไม่มีใครอยู่ยงคงกระพัน ดังนั้นจงสร้างสรรค์สิ่งยอดเยี่ยมที่สามารถดำรงอยู่นานกว่าชีวิตของเรา
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact