ทอม ปีเตอร์
Reward Success. Reward Failure. Punish inaction.
ให้รางวัลความสำเร็จ ให้รางวัลความล้มเหลว ลงโทษการไม่ลงมือทำ
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact