ต้องการรับสมัครบุคลากร
โครงการชีวีภิวัฒน์อยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนในเป็นมูลนิธิต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความสนใจมาร่วมงานกับเรา ไม่จำกัดสาขาที่เรียนมาแต่มีความตั้งใจในการทำงาน มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.ผู้จัดการ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท มีความสามารถในการบริหารและจัดการองค์กรและการประชาสัมพันธ์ประสบการทำงาน 2 ปี เงินเดือนขั้นต่ำ 12,000-18,000 บาท

2.เจ้าหน้าที่
สัมภาษณ์และประสานงาน มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน ช่างเจรจา สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ทำงานนอกสถานที่ได้ เงินเดือนขั้นต่ำ 8,000-15,000 บาท

3.Content Provider
มีความสามารถในการใช้ภาษา ช่างคิด ช่างอ่าน ช่างเขียน ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตัดต่อได้ แปลงไฟล์ได้ ทำงานนอกสถานที่ได้ เงินเดือนขั้นต่ำ 8,000-15,000 บาท ทั้งนี้รายได้และสวัสดิการขึ้นอยู่กับความสารถในการสร้างผลงาน ส่งประวัติมาได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ แล้วเจอกันตอนสัมภาษณ์ครับ
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact