2ND Liferevo T-Shares
ร่วมแบ่งปันและพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติในเต้นท์ยามค่ำคืนท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติ

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553
ใครสนใจก็ขอเชิญไปด้วยกันครับ
9.00 ออกเดินทางจากกรุงเทพ
12.00 ถึงจังหวัดกำแพงเพชร พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 เดินทางจากเมืองกำแพงเพชรสู่โรงเรียน
15.30 ถึงโรงเรียนโรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
เข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมแนะนำตัวพูดคุยถึงวัตถุประสงค์
15.40 แนะนำกิจกรรม T-shares กับเด็กๆ
15.55 กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี I-wise Art Compettition
16.50 การมอบของจำเป็นต่างๆให้กับโรงเรียน
16.55 ถ่ายภาพร่วมกัน
17.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 เดินทางเข้าไปเยี่ยมหมู่บ้านชาวเขา
18.30 รับประทานอาหารเย็นแบบชาวเขา
19.00 กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อการแบ่งปันครั้งต่อไป
20.00 พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติในเต้นท์ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติ
สิ้นสุดกิจกรรมในวันแรก

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553
7.00 ตื่นนอน ล้างหน้า แปรงฟัน สูดอากาศบริสุทธิ์พร้อมกัน
8.00 รับประทานอาหารเช้า
9.00 เดินทางออกจากหมู่บ้าน
10.00 ถึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและเดินทางกลับจังหวัดกรุงเทพ
13.00 ถึงจังหวัดกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

แบ่งเสื้อยืดตัวหนึ่งในตู้เสื้อผ้า...ของเล่น...ที่คุณไม่ได้ใช่งานมันมานานให้กับใครบางคนที่คุณไม่รู้จัก ที่พวกเค้ากำลังต้องการมัน เพราะยังมีใครอีกหลายคนบนโลกนี้ที่รอให้คุณแบ่งปัน ถ้าใครสนใจจะบริจาค ก็เชิญได้เลยนะครับจะรับไปเรื่อยๆ เราส่งคนไปรับถึงที่โทรมาเลยครับที่

0819310205 นันท์
0819078178 โมนา
0814585489 โบ้ท

ใครสนใจก็ขอเชิญไปด้วยกันครับ
^^
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact