คำของ ปราญช์จีน
๑. " ชมคนด้วยวาจา...มีค่ายิ่งกว่ามอบ ไข่มุกให้เป็นของขวัญ ทำร้ายคน ด้วยวาจา...สาหัสยิ่งกว่าทิ่มแทงด้วยหอกดาบ.."
"ซุนวู"

๒. " คนอื่นช่วยเรา...เราจะจำไว้ชั่วชีวิต เราช่วยคน อื่น...จงอย่าจำใส่ใจ "
"ฮั่วหลัวเกิง"

๓. " มีชีวิตอย่างไร้คุณธรรม มิสู้ ตายอย่างมีคุณธรรม ได้มาด้วย ความคดโกง มิสู้ยอม เสียอย่างซื่อตรง..."
"หวังติ้งเป่า"

๔. " น้ำใสสะอาดเกินไป...ย่อมไร้ซึ่งมัจฉา คนที่เข้ม งวดเกินไป......ย่อมไร้ซึ่งบริวาร "
"ปันกู้"

๕. " ความไม่พอใจ...ความกลัดกลุ้มหงุดหงิด ควรจะเป็น สิ่งที่ทำให้เราฮึดสู้มากยิ่งขึ้น ไม่ควร เป็นสิ่งที่ทำให้เราท้อแท้..ห่อเหี่ยวยอมจำนน ต่ออุป สรรค์..."
"หลี่ต้าเจา"

๖. " ในชีวิตของเรา..มิตรภาพเปรียบเสมือนโคมส่อง สว่าง ดวงหนึ่ง ....ซึ่งสาดส่องจิตวิญญาณของเราให้สว่างไสว ทำให้ ชีวิตของเรามีแสงสีอันงดงาม.."
"ปาจิน"

๗. " ตัวสกปรกก็คิดจะอาบน้ำ เท้าสกปรกก็คิดจะล้างเท้า แต่ใจ สกปรก กลับไม่คิดที่จะชำระใจ..."
"หยางว่านหลี่"

๘. " สุขสบายเกินไป..เส้นสายก็พลอยหย่อนยาน จิตใจก็ พลอยขลาดกลัว"
"หูหลินอี้"

๙. " พูดน้อย กลุ้มน้อย ตัณหาน้อย นอนน้อย... ....ถ้าสี่อย่างนี้น้อย ก็ใกล้จะเป็นเซียนแล้ว"
"ซุนซือเหมี่ยว"

๑๐. " คนที่เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป... เป็นคนที่ โดดเดี่ยวอ้างว้างที่สุด!"
"ลู่ซู"

๑๑. " ไม่มีอะไรแย่เท่ากับความเย่อหยิ่งอวดดี.... ผู้ที่คิด ว่าตัวเองไม่ดีพอ คือ คนที่ดีพอ... ผู้ที่คิด ว่าตัวเองดีแล้ว คือ ผู้ที่ดีไม่พอ...!"
"ฟังเสี้ยวหยู"

๑๒. " ต้องกล้าที่จะมองความจริง... แม้ว่า ความจริงอาจจะทำให้เราเจ็บปวดมากๆ"
"จางจื้อซิน"

๑๓. " ความอิจฉา เป็นอุปสรรคต่อมิตรภาพ... ความระแวง สงสัย..เป็นศัตรูตัวร้ายกาจของความรัก... ...ความรักถ้าปราศจากความซื่อสัตย์จริงใจต่อ กันเสียแล้ว ก็ไม่อาจ เชื่อถือซึ่งกันและกันได้"
"ซุนยาง"

๑๔ " ยามมีควรคิดถึงความจน... ....ยามจนไม่ควรคิดถึงยามมี..!"
"เจิงก่วงเสียนเหวิน"

๑๕. " อย่าทำความชั่ว เพราะคิดว่าผิดนิดเดียว... อย่า ละเว้นการทำความดี... เพราะคิด ว่าได้บุญกุศลแค่นิดเดียว..."
"เผยสงจือ"

๑๖. " รู้เหตุผลไม่อับจน รู้กาละไม่ถูกด่า รู้ประหยัดไม่ขัดสน "
"ซูลิน"

๑๗. " ใช้จิตใจที่ชอบตำหนิผู้อื่น...มาตำหนิตัว เอง..... ใช้จิตใจ ที่ชอบให้อภัยตัวเอง...ให้อภัยผู้อื่น.."
"เจิงจิ้นเสียนเหวิน"

๑๘. " ขี้เกียจแล้วยังฟุ่มเฟือย...ย่อมยากจน ขยันและ ประหยัด..ย่อมร่ำรวย.."
"ก่วนจ้ง"

๑๙. "…สูงส่งแต่ไม่เย่อหยิ่ง ชนะแต่ไม่ลำพอง ปราด เปรื่องแต่รู้จักลงเวที เข้มแข็งแต่มีความอดกลั้น.."
"ขงเบ้ง"

๒๐. "..ก่อนที่จะเอาชนะคนอื่น...จักต้องเอาชนะตัว เอง ให้ได้ เสียก่อน ก่อนที่จะ ว่าคนอื่น...ควรพิจารณาดูตัวเองเสียก่อน ก่อน หน้าที่จะรู้จักคนอื่น...ควรจะรู้จักตัวเองเสียก่อน.."
"หลี่ปุ๊เหว่ย"

๒๑. " ผู้ที่รู้จักคนอื่นเป็นคนฉลาด.....ผู้ที่ รู้จักตัวเองเป็นคนมีสติ.."
"เล่าจื้อ"

๒๒. " การตกระกำลำบากเป็นมหาวิทยาลัยชั้นสูงในการ ฝึกฝนยอดคน..!!"
"เหลียงฉี่เชา"

๒๓. " สิ่งที่ตัวเราไม่ชอบ ...จงอย่าทำกับคนอื่น.."
"ขงจื้อ"

๒๔. " คนที่ทำได้อาจพูดไม่ได้...คนที่พูดได้อาจทำ ไม่ได้.!!"
"ซือหม่าเชียน"

๒๕. " คนเราหนีไม่พ้นความตาย...แต่ความหมายการตาย นั้น ไม่เหมือน กัน...บ้างมีค่าหนักกว่าขุนเขา...บ้างไร้ค่าเบากว่าขนนก...!"
"ซือหม่าเชียน"

Login or Sign up to comment on this

busy
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact