คุณ รัศเอก รัตธัญธนากุล
ประธาน กรรมการโครงการชีวีภิวัฒน์ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ และนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึก ที่ได้รับในงานสัมมนาพรมฟ้าครั้งที่2 ...

แรงบันดาลใจคือจุดเริ่มต้น ของการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิต และแรงบันดาลใจคือจุดเริ่มต้นในการลงมือทำ เพื่อไปสู่ความสำเร็จในชีวิต แรงบันดาลใจที่ดีสามารถแบ่งปันกันได้นะครับ และสามารถส่งต่อกันไปได้ จากแรงบันดาลใจสู่แรงบันดาลใจ โครงการชีวีภิวัฒน์ขอฝากไว้ในอ้อมกอด อ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับ และขอแรงสนับสนุนด้วยนะครับ

เงินนั้นไม่ใช่ปลายทางของเรา จริงๆแล้วโครงการของเราต้องการเงินเหมือนกัน ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าถ้าไม่มีผู้สนับสนุนได้โปรดช่วยสนับสนุนด้วยนะครับ จริงๆแล้ววันนี้ผมเห็นเด็กนักเรียนเข้าร่วมด้วยนะครับ คือจริงๆแล้วต้องการนำโครงการดีๆแบบนี้นำเข้าสู่โรงเรียนและเยาวชน และผมเชื่อว่าถ้าเด็กๆได้รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมก่อนที่จะเข้าในมหาวิทยาลัย ก็จะดีเพราะจะช่วยให้เขาวางแผนชีวิตได้ดีขึ้น

นักเรียน : สำหรับสิ่งที่ได้รับในวันนี้ในฐานะที่เป็นเด็กนักเรียนได้มองแค่มุมเด็กของเด็ก ได้มองในมุมที่เราฝันอย่างเดียว แต่การที่มาฟังในครั้งนี้ทำให้รู้ว่าสิ่งที่จะจุดประกายเราได้คือความฝันนี้แหละครับ และทำให้รู้ว่าสิ่งไหนที่จะทำให้เราไม่ย่อท้อ และสิ่งไหนจะเป็นจุดผลักดันให้มีเป้าหมายในอนาคตมากขึ้น และการมาฟังครั้งนี้มีประโยชน์กับเรามากและเราจะนำสิ่งดีๆเหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆและรุ่นพี่ รุ่นน้อง ของเราครับ ขอบคุณครับ
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact