คติพจน์จีน
静坐常思己过,闲谈莫论人非。
เมื่อนั่งอยู่เงียบๆให้หมั่นคิดถึงความผิดพลาดของตน
เมื่อคุยเล่นกันอย่าได้คุยวิจารณ์เรื่องไม่ดีของคนอื่น
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact