คติพจน์จีน
人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
人之心事,多欲则忧,寡欲则乐。
น้ำใจของคนเรา ถ้ากิเลสมากใจก็จะแคบ กิเลสน้อยใจก็จะกว้าง
จิตใจของคนเรา ถ้ากิเลสมากใจก็จะทุกข์ กิเลสน้อยใจก็จะสุข
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact