คติพจน์จีน
诸恶莫做,众善奉行,
莫以善小而不为,莫以恶小而为之。
สิ่งเลวร้ายทั้งหลายอย่าได้ทำ สิ่งดีๆทั้งหลายให้น้อมปฏิบัติ
อย่าเพราะคิดว่าเป็นความดีเพียงเล็กน้อยเลยไม่ทำ
อย่าเพราะคิดว่าเป็นความเลวเพียงเล็กน้อยเลยทำ
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact