คติพจน์จีน
择善人而交, 择善书而读, 择善言而听, 择善行而从。
เลือกคบคนดี เลือกอ่านหนังสือที่ดี
เลือกฟังในวจนะคำพูดที่ดี เลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดี
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact