คติพจน์จีน
世上有两件事不能等:一、孝顺。二、行善。
ในโลกนี้มีสองสิ่งที่รอไม่ได้ : หนึ่งคือการแสดงความกตัญญูกตเวที
สองคือการทำความดี
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact