คติพจน์จีน
智者知幻即离,愚者以幻为真。
ผู้มีปัญญารู้ว่าเป็นมายาจะออกห่าง ผู้เบาปัญญาคิดว่ามายาเป็นเรื่องจริง
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact