คติพจน์จีน
凡夫迷失于当下,后悔于过去.
圣人觉悟于当下,解脱于未来。
ปุถุชนหลงทางอยู่ในปัจจุบัน เสียใจเสียดายอยู่กับอดีต
อริยะรู้ตื่นในปัจจุบัน หลุดพ้นในภายภาคหน้า
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact