คติพจน์จีน
身安不如心安,屋宽不如心宽。
กายสงบมิสู้ใจสงบ บ้านกว้างมิสู้ใจกว้าง
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact