คติพจน์จีน
不怕山高路远,就怕意志不坚。
ไม่กลัวภูเขาสูงระยะทางไกล กลัวเพียงแต่ว่าความมุ่งมั่นไม่มั่นคง
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact