คติพจน์จีน
笑口常开,好运自然来。
ยิ้มอยู่เสมอ ความโชคดีย่อมจะมา
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact