สบเมย แม่สะเรียง ต้องการความช่วยเหลือด่วน!
ขณะนี้เกิดอุทกภัยขึ้นทางภาคเหนือเป็นวงกว้าง ทีมอาสาสมัครกำลังเดินทางไปสบเมย แม่ฮ่องสอน (มีข้อมูลและรูปความเสียหาย) จากการที่ได้คุยกับอาสาสมัครและคนในพื้นที่ประสบภัย บ้านปู่ทา อ.สบเมย แม่ฮ่องสอน มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า
 • เกิดดินถล่ม อาการหนักกว่าเขาพนม กระบี่
 • ไม่มีน้ำ (ประปาภูเขาพังหมด)
 • ไม่มีไฟฟ้า (โซล่าร์เซลพังเช่นกัน เดิมทีไฟฟ้าจากสายส่งก็ไม่มีอยู่แล้ว)
 • ไม่มีบ้าน บ.ปู่ทา มีบ้านพังเกลี้ยงหมด 11 หลัง — ส่วนบ้านที่ยังไม่พัง ก็ถูกโคลนท่วม ไม่สามารถล้างบ้านได้ จึงอยู่อาศัยไม่ได้
 • ไม่มีเสื้อผ้า เสื้อผ้าหายไปกับน้ำและโคลน
 • ไม่มีนม เด็กเล็กไม่มีนมกิน
 • ไม่มีอาหาร แม้ไม่เกิดภัยพิบัติ ชาวบ้านก็ลำบากอยู่แล้ว จึงแสวงเครื่องเป็น แต่พื้นที่เพาะปลูกเสียหาย ยุ้งฉางเสียหายหมด ไม่มีข้าว
 • ขาดอาหารแห้ง: ข้าว มาม่า ปลากระป๋อง ฯลฯ
 • ขาดอุปกรณ์ซ่อมบ้าน: ฆ้อน ตะปู ปูน กระเบื้อง ท่อ
 • ขาดอุปกรณ์เปิดทาง: เลื่อย ขวาน

ความต้องการของพื้นที่ประสบภัยแต่ละที่ ไม่เหมือนกันเลย เมื่อเราช่วย ก็ช่วยให้ตรงกับความต้องการของพื้นที่ และช่วยแล้วให้ผู้ประสบภัยสามารถผ่านช่วงเวลายากลำบากไปได้ มีกำลังใจที่จะลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งเถิดครับ

ข้อมูลเบื้องต้น 7 สิงหาคม 2554
ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน
 1. ซิวาเดอ 30 หลังคาเรือน
 2. กอดูเดอ 50 หลังคาเรือน
 3. แม่สามแลบ 40 หลังคาเรือน
 4. ห้วยกองก้าด 12 หลังคาเรือน
 5. ท่าเรือ 12 หลังคาเรือน
 6. แม่หลุย 30 หลังคาเรือน
 7. แม่เป 25 หลังคาเรือน
 8. โกแปทะ 30 หลังคาเรือน
 9. ทีสะเนอะ 30 หลังคาเรือน
รวม 260 หลังคา

ข้อมูลการขอรับความช่วยเหลืออุทกภัย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน(น้ำท่วม-ภูเขาถล่ม)

ลุ่มน้ำสาละวิน (น้ำยวม , น้ำเงา , น้ำแม่ลา, น้ำแม่สะเรียงและแม่น้ำสาขา) พื้นที่ราบลุ่มถูกน้ำท่วมทั้งบ้านเรือนและที่นา-ที่สวน ส่วนหมู่บ้านตามไหล่เขามีดินสไลด์ และน้ำป่าไหลหลาก บางแห่งเสียหายหมดเลย บางแห่งเสียหายบางส่วน โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน บ้านปู่ทามีผู้เสียชีวิต 3 คน สูญหาย 4 คน บาดเจ็บร่วม 20 คน บ้านแม่สามแลบ บ้านเรือนถูกน้ำพัดพังทั้งหลังและเสียหายรวม 20 หลัง ทางการหรือบุคคลภายนอกยังเข้าไปช่วยเหลือไม่ได้ เพราะตลอดเส้นทางสัญจรมีดินสไลด์เป็นจุดๆ และสะพานถูกน้ำพัดขาด นอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านอื่นๆ อีกที่ได้รับผลกระทบรุนแรง คือ
 • บ้านห้วยกองก้าด ถูกน้ำพัดเสียหายประมาณ 5-6 หลัง , โรงเรียน อาคารเสียหาย 1 หลัง
 • บ้านห้วยโผ ดินสไลด์ทับถมบ้านเรือนเสียหาย ประมาณ 20 หลัง
 • บ้านแม่กองแป บ้านเรือนและโรงเรียนถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วน ที่นาและที่สวนถูกท่วม
 • บ้านซิวาเดอ ห้องน้ำและหอพักนักเรียนเสียหาย
 • บ้านกอมูเดอเส้นทางเข้าหมู่บ้านขาด โรงเรียนและบ้านเสียหาย
 • บ้านแม่เงา ถูกแม่เงาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนได้รับความเสียหาย
 • บ้านแม่หลุย ถนนถูกน้ำท่วมและดินสไลด์ ไม่สามารถเข้าไปได้ และน้ำแม่เงาเอ่อท่วมบ้านเรือนและที่นา ที่สวนเสียหาย
 • บ้านแม่คะตวน , บ้านแม่ทะลุ , บ้านแม่เกาะและบ้านแม่มูด น้ำแม่ยวมเอ่อท่วมบ้านเรือนและที่นา ที่สวน ได้รับความเสียหาย

นอกจากนี้คาดว่ายังมีหมู่บ้านอีกจำนวนมากที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งทางองค์กรยังไม่ได้รับข้อมูล
แผนการแก้ไข
ระยะแรก ข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องนุ่งห่ม (มาม่า , อาหารกระป๋อง , เสื้อผ้า , ยารักษาโรค , ฯลฯ)
ระยะที่สอง ซ่อมแซม รื้อถอนบ้าน (แรงงาน , ตะปู , สังกะสี , กระเบื้อง , ปรูตู , ฯลฯ)
ระยะที่สาม ปรับพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย (น้ำมันรถ , ค่าจ้างรถ , แรงงาน , เมล็ดพันธุ์พืช , ฯลฯ)

ท่านใดมีความประสงค์จะช่วยเหลือสามารถส่งสิ่งของโดยตรงได้ที่
ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน เลขที่ 7 หมู่ที่ 2 ต.สบเมย อ. สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
หมายเลขบัญชีธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง เลขบัญชี 509-0-07563-8
ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาเครือข่ายเด็กและชุมชน

สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสามารถบริจาคได้ที่
http://www.opencare.org/
กองทุนร้อยนํ้าใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มูลนิธีโอเพ่นแคร์ (http://www.opencare.org/)
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 402-177853-3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
โดยระบุในหัวข้อวัตถุประสงค์การบริจาค ที่คำว่า “อาสาดุสิต #ArsaDusit ” ที่แบบฟอร์มในลิงก์ http://bit.ly/opencare-volunteerfund ทำให้ทุกท่านสบายใจ โปร่งใส ความเคลื่อนไหวของเงินบริจาคทั้งเข้าและออก ตรวจสอบได้ที่http://www.opencare.org/relief/opencare-volunteerfund

ขอขอบพระคุณทุกน้ำใจ ขอให้ ประเทศไทยกลับมาสดใส…ดีกว่าเดิม
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact