9th Sharing The Dream
Sharing The Dream ครั้งที่ 9 รร.บ้านนาดีสร้างบง จ.อุดรธานี วันที่ 24-25 สิงหาคม 2555

โครงการ Sharing the Dream เป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับอาสาสมัครโครงการชีวีภิวัฒน์จัดกิจกรรมวาดภาพความฝันโดยใช้ตัวละครจาก “ครอบครัวไอไวซ์” มาเป็นสื่อในการดำเนินเรื่องเพื่อสอนให้เด็กๆมีความฝันและมีเป้าหมายในชีวิต เด็กๆจะจินตนาการถึงอนาคตและความฝันของตัวเองเป็นภาพวาดระบายสี พร้อมทั้งนำเสนอเพื่อฝึกความสามารถในการสื่อสารและความกล้าแสดงออก


 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact