11thSharing The Dream
Sharing The Dream ครั้งที่ 11 มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก บ้านลูกรัก วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2556

โครงการ Sharing the Dream เป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับอาสาสมัครโครงการชีวีภิวัฒน์จัดกิจกรรมวาดภาพความฝันโดยใช้ตัวละครจาก “ครอบครัวไอไวซ์” มาเป็นสื่อในการดำเนินเรื่องเพื่อสอนให้เด็กๆมีความฝันและมีเป้าหมายในชีวิต เด็กๆจะจินตนาการถึงอนาคตและความฝันของตัวเองเป็นภาพวาดระบายสี พร้อมทั้งนำเสนอเพื่อฝึกความสามารถในการสื่อสารและความกล้าแสดงออก
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact