โอกาส
  • Ability with out Opportunity mean nothing
  • โอกาสเกิดถ้าเปิดมุมมองใหม่
  • ผู้ชนะพูดว่ายากแต่เป็นไปได้ ผู้แพ้บอกว่าเป็นไปได้ แต่ยาก
  • ผู้แพ้ใช้วิกฤติเป็นข้อแก้ตัว ผู้ชนะใช้วิกฤติเป็นโอกาส
  • บางคนย่ำยีโอกาส ไม่รู้จักใช้มัน ปล่อยมันผ่านไปอย่างสูญเปล่า
  • เมื่อพบโอกาสแห่งชีวิต จงรีบเดินหน้าทันที
  • โชคดีคือการพบกันระหว่างความพร้อมและโอกาส
  • หากโอกาสไม่เกิดขึ้น จงสร้างมันขึ้นมาเอง If the opportunity doesn’t knock, build the door

Login or Sign up to comment on this

busy
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact