ความฝัน และโชคชะตา
 • ความฝันเป็นเหมือนปุยเมฆ รอเราเอามือรวมกันกลายเป็นหยดน้ำแห่งความจริง
 • คนเรามีความฝันเหมือนกัน แต่มีความพยายามที่จะไปให้ถึงฝันไม่เท่ากัน แต่คนที่จะสำเร็จคือ เขาชัดเจนกว่า
 • ฝันว่าจะสำเร็จ คิดว่าจะสำเร็จ ทำจนกว่าจะสำเร็จ
 • ไม่มีฝัน ไม่มีวันข้างหน้า
 • การจัดการความฝันที่ดีที่สุดคือการทำมันขึ้นมา
 • การทำนายอนาคตที่ดีที่สุดคือการสร้างมันขึ้นมาเลย
 • โชคชะตาฟ้าลิขิต แต่ชีวิตต้องลิขิตเอง
 • ชะตาฟ้าลิขิต แต่ชีวิตนะของกู
 • โชคดีคือการพบกันระหว่างความพร้อมและโอกาส
 • หว่านความคิด เก็บเกี่ยวการกระทำ หว่านการกระทำ เก็บเกี่ยวอุปนิสัย หว่านอุปนิสัย เก็บเกี่ยวคุณลักษณะ หว่านคุณลักษณะ เก็บเกี่ยวชะตากรรมบั้นปลาย
 • ความฝันเหมือนกับไขมัน คือ ทำให้มันเป็นพลังสามารถทำอะไรต่ออะไรได้ ถ้ามีมากไปโดยไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างก็จะลงพุง

Login or Sign up to comment on this

busy
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact