การเปลี่ยนแปลง
  • ทางเดินเก่า ไม่เคยนำไปสู่จุดหมายใหม่
  • อย่าคาดหวังความสำเร็จที่เพิ่มขึ้น จากการกระทำเดิมๆ
  • ถ้าคิดว่าวันนี้ดีอยู่แล้ว ก็ไม่มีทางเห็นวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
  • ถ้าเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยน
  • การตัดสินใจบางครั้งไม่มีผลกับชีวิต แต่การตัดสินใจบางครั้งเปลี่ยนชีวิตเราตลอดกาล
  • หากไม่ละสายตาจากชายฝั่ง ไฉนเลยจะเห็นทะเลกว้าง
  • คนวิกลจริต คือคนที่ทำอะไรซ้ำเดิมๆโดยคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง
  • หากเดินตามรอยเท้าคนอื่น ก็ไม่มีวันมีรอยเท้าเป็นของตนเอง
  • ถ้าคนเราไม่ปล่อยวางอดีต ก็จะไม่รู้จักอนาคต
  • เรากำลังลงทุนกับอนาคต เดินออกจากวิถีทางเก่าๆ เราไม่ได้เติมความอิ่มให้กับท้อง แต่เป็นการเติบความอิ่มให้กับจิตวิญญาณมากกว่า

Login or Sign up to comment on this

busy
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact