การบริหารงาน เวลา ชีวิต
  • คนสำเร็จทำอะไรหลายๆอย่างก็สำเร็จ คนไม่สำเร็จทำอะไรอย่างเดียวก็มีปัญหาแล้ว
  • คนเรามี 24 ชม เท่าๆกัน บางคนใช้เวลาบริหารโลก บริหารประเทศ แต่บางคนบริหารชีวิตตนเองไม่ได้เลย
  • อย่าเดินเป็นวงกลมเหมือนนาฬิกา แต่จงเดินไปข้างหน้าเหมือนปฏิทิน
  • ถ้าคิดจะเป็นคนเก่ง จงอย่าหาเวลาว่าง แต่ให้สร้างเวลาขึ้นมา
  • อย่าให้กาลเวลากลืนกินความฝันและกำลังวังชาของเราโดยที่ไม่ทำอะไรเลย
  • พระพุทธเจ้านอนวัน 4 ชั่วโมง เศรษฐีนอนวันละ 6 ชั่วโมง คนทั่วไปนอนวันละ 8 ชั่วโมง ควายนอนวัน 12 ชั่วโมง
  • คนไม่มีวินัยไม่มีวันมีอิสรภาพทางการเงิน
  • ความสำเร็จไม่เสียเวลาหรอก แต่ความไม่สำเร็จต่างหากจะทำให้เราเสียเวลา

Login or Sign up to comment on this

busy
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact